Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach

W dniu 20 lipca 2020 Gmina Miasta Tychy podpisała Umowę o dofinasowanie Projektu grantowego „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”  z Województwem Śląskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt „Odnawialne źródła energii szansą na poprawę jakości powietrza w Tychach”  jest odpowiedzią na zidentyfikowane przez Miasto problemy, m.in. niską efektywność energetyczną w mieszkalnictwie jednorodzinnym, wysokie koszty dostaw energii, niski poziom wykorzystania OZE przez mieszkańców.

Realizacja Projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza i stanu środowiska, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zmniejszenia zapotrzebowania na energię wytwarzaną z tradycyjnego źródła. Przedsięwzięcie wpłynie pozytywnie na rozwój społeczno-gospodarczy regionu, podniesienie komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców, wzrost ich świadomości na temat działań proekologicznych, oszczędzania i pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu umożliwi promocję regionu jako miejsca przyjaznego dla środowiska i inwestującego w nowoczesne technologie ekologiczne, dbającego przy tym o przyszłość energetyczną i ochronę środowiska.

​Poprzez efektywne i racjonalne gospodarowanie zasobami, projekt będzie wpływał pozytywnie na stan środowiska naturalnego i przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Tychach.

 

Termin realizacji: 2020 –  listopad 2021


Koszt całkowity projektu: 23 233 551,50 zł


Kwota dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020: 20 562 052,07 zł

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now