DOKUMENTY

 

Dokumenty konieczne do złożenia przez mieszkańca wniosku o udział w projekcie w ramach naboru uzupełniającego:

Dokumenty pomocnicze

 

Dokumenty konieczne do ubiegania się przez mieszkańca o refundację poniesionych kosztów inwestycji oraz rozliczenie inwestycjI:

   

Dokumenty dla Wykonawców